BLONDE TURF 'REKYVA'
Blonde turf - bodemverbeteraar

- BLONDE TURF MET MESTSTOFFEN EN MAGNESIUMKALK

- PROFESSIONEEL SUBSTRAAT

- BESCHIKBAAR IN ZAKKEN VAN 250 LITER


Teeltsubstraat op basis van blonde turf, magnesiumkalk en meststoffen bevattende spoorelementen.

PH (water) zone: 5-6.5


26.50 €
250 Liter
26.50 €
Toevoegen aan kruiwagen